prirodzené zdravie

keine Kommentare

europa-seitai-tour  "divine seitai movement"

dravie je prirodzené - prechladnutie a jeho benefity – ako dostať telo
a myseľ do rovnováhy vlastnými silami pomocou Katsugen Undo

Jeho pôvod má korene v múdrosti prírody, vychádza z podstaty

prirodzenosti nášho tela – byť v harmónii s pohybom celého vesmíru. Nie je to zámer našej mysle – je to plná dôvera a odovzdanosť prapodstatnej liečivej sile nášho tela.

Divine movement je mimovoľný spontánny pohyb, ktorý udržiava naše telo a myseľ v harmónii.

Navracia našu vnútornú rovnováhu – bez vôle, cieľa či techniky.

 

divine body movement „Seitai“ Katsugen-Undo + Yuki
Pohyb vychádzajúci z prirodzeného stavu tela – v 20. storočí skúmaný a pomenovaný japonským
učiteľom, básnikom, umelcom a liečiteľom Harushikom Nogushim, ktorý počas svojho života vyvinul
praktickú životnú filozofiu SEITAI. Katsugen Undo je spôsob, akým sa naše telo samo prirodzene dostáva do svojej rovnováhy, do stavu „Seitai“ (usporiadané telo) . Človek v stave „Seitai“ sa vyznačuje zdravým telom a duchom, životnou energiou pre šťastný osobný, pracovný i duchovný život. Jednoduchými cvičeniami aktivujúcimi periférny nervový systém naučíte svoje telo samo sa dostávať do rovnováhy, samo sa liečiť a udržiavať v stave usporiadanosti, v stave „Seitai“.
 

Lektor: Michael Bhaktadas, german educator and father; author of „Art of Education & Seitai -
in harmony with nature“, will share his experience in guiding you to harmonice your inherent life force.
Lektor: Bhaktadas, otec dvoch dospievajúcich detí, dlhoroèný praktikant a uèitel’ Seitai (Paríž 1987), pôvodom z Nemecka, autor knihy „ Erziehungskunst & Seitai“ , taktiež sprievodca mužov na ceste k citlivému vedomému otcovstvu a odborník na divoké jedlé rastliny.

„Choroba je bezpodmienečne nutná“
Z každej strany sa vynakladajú značné výdavky na udržanie si zdravia, ale
My nepotrebujeme žiadnu metódu na udržanie si zdravia

Schreiben einen Kommentar

Was ist der erste Buchstabe des Wortes dxphnq ?